E-post: kontakt@kruser.no

Skal flere få oppleve båtlivets gleder må vi dele på godene!

Årets kommunevalg er avsluttet, og de grønne partiene gjorde et brakvalg. Det blir lovet flere sykkelveier og bilfrie områder flere steder i landet. Men hva med båter og båtplasser? 

Skjærgården må også bli tilgjengelig for alle, Kruser ønsker derfor en tydeligere satsing på deling av sjøen.  

Friluftslivet på sjøen er vel så viktig som det i Marka, og flere av de politiske partiene forsikrer om at de ønsker å sikre at alle får tilgang til så mye strandsone som mulig. Men kystlinjen blir ikke lenger enn den er. Økningen i antall små båter og kajakker krever at vi sammen tar ansvar og lærer oss å dele fjorden, for det er mange som kjemper om den ofte dyrebare plassen.  

En løsning på plass-utfordringen er å tenke nytt om hvordan båtlivet skal være. 

– De siste femten årene har det ikke kommet en eneste ny båtplass i Oslo, det har heller gått motsatt vei, kunne Bjørn Bakke, leder av Frognerkilens Båtforening av 1860, fortelle på båtpolitisk debattmøte hos Kongelig Norsk båtforbund, tidligere i vår. 

Han skisserte en historisk utvikling med vekst som stanset opp på begynnelsen av 1990-tallet, og som har stått i stampe siden. 

– I 1992 begynte det å bremse opp, for havnene var blitt så store. Etterpå har det ikke vært skaffet andre områder å legge brygger i. Her i OM er vi sprengt, og tusenvis av båtfolk står på venteliste for å få plass i Oslo, fortalte han.. 

Båtliv er en viktig fritidsaktivitet, og en historisk aktivitet som vi må ta vare på. Det er derfor viktig å legge til rette for at flere får tilgang til friluftslivet på sjøen. Klima- og miljødepartementets utredning fra 2009 «Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse» og understreket at båtliv attpåtil er bra for den psykiske folkehelsa. 

Vi må tenke nytt om eierskap 

Å gi plass til alle betyr ikke nødvendigvis at vi må frigjøre mer strandlinje eller ta fra private eiendomsutviklere. Vi må få i gang et større samarbeid mellom politikere og båtforeningene og se på strukturen rundt eierskap. Med delingsøkonomi på sjøen, vil mange dele på godene, og utnyttelsen per båt bli større. For delingsøkonomi har kommet for å bli. 

Deling av alt fra hus til sparkesykler er nå på plass i Oslo og omegn, og vi har tro på at deling av båt både er lønnsomt, tidsbesparende og – ikke minst – vil bidra positivt til nærmiljøet. Som medlem i båtpool får man tilgang til båt når det passer deg.  

Vi i Kruser har lagt merke til at det til enhver tid ligger svært mange båter i havn – selv på de fineste sommerdagene. I tillegg har vi selv opplevd å stå på venteliste i flere år for å få båtplass sentralt i Oslo. Det finnes mange havner og veldig mange båter. Det virker jo unødvendig at så mange plasser skal være opptatt, med båter som ikke er i bruk?

Her er det mulig å utnytte ressursene bedre, uten at det går på bekostning av kvalitet og opplevelser. 

Bærekraftig løsning 

Vi mener at utbygging av båtpool er løsningen for kommuner og tettsteder langs kysten, som er opptatt av å tilrettelegge for båtplasser, som utelukker konflikt med natur og vernete naturressurser. Men vi trenger politisk handlekraft! 

Både for å sikre at havner tilrettelegges med de nødvendige ressurser en slik tjeneste vil måtte medføre og tilgang til infrastruktur, tilkobling til vannledninger og strømnett.  

Slik kan kysten åpnes opp for flere.

Følg oss gjerne på Facebook, LinkedIn og Instagram og nyhetsbrev så vet du alltid hva som skjer med Kruser!

Legg igjen en kommentar