E-post: kontakt@kruser.no

Kruser og Evoy utfordrer båtbransjen!

3. September 2020: Kruser AS, verdens første elbåtpool og Evoy AS, leverandør av verdens kraftigste elektriske fremdriftssystemer for båt, sender en utfordring til båtbransjen. Sammen ønsker de å gjøre det enkelt for flere å komme seg på sjøen på den lettvinte og bærekraftige måten. De oppfordrer derfor båtbransjen til å utvikle hurtiggående båter tilpasset Evoys elektriske utenbords-motorer og Krusers delingsmodell for fritidsbåter.

Til venstre: Christer Ervik – co-founder og daglig leder i Kruser AS.
Til høyre: Leif A. Stavøstrand – gründer og daglig leder i Evoy. Foto: Tarjei Langeland

Den felles satsingen omfatter hurtiggående båter som vil supplere Krusers båter i «snekke-segmentet». De nye, raskere modellene vil ha plass til 8-10 personer og ha Evoys utenbordsmotorer på150 hk og OTA-system[1]. I en felles storsatsing henvender derfor Kruser og Evoy seg til nordiske båtbyggere om de kan møte de ønskede spesifikasjonene for sesongen 2021. 

[1] Evoys OTA (over the air) system er den mest avanserte programvaren i industrien for monitorering og oppdatering

I Norge finnes det mer enn én million fritidsbåter. Ifølge SSBs beregninger står disse for enorme utslipp, mer enn 500.000 tonn CO2 i året; mer enn hele Trondheim kommune.

Svært mange av disse båtene ligger til enhver tid i havn – selv på de fineste sommerdagene. Så nå som det finnes delingskonsepter for klær, verktøy, biler, hjem etc – er det logisk at mange også vil dele båt. Kruser AS har derfor etablert en båtpool der medlemmene betaler for tilgang til båt for en sesong, mens Kruser tar seg av alt det praktiske. På den måten utnyttes arealer og ressurser som benyttes i produksjon, bruk og vedlikehold av båt mye bedre.

Kruser har hatt suksess med sin satsing på elbåtpool som ble etablert i Oslo og Bærum i år. Alle medlemskap ble raskt utsolgt, og selskapet opplever etterspørsel fra flere lokasjoner i 2021. I tillegg har Kruser fått mange forespørsler om å inkludere i sitt tilbud en båtmodell som går raskere. Etter noe tids undersøkelser har Kruser kommet frem til at Evoy AS er den beste partneren for helelektrisk fremdrift på de raskere båtmodellene som skal kunne gå i minst 40 knop.

Evoys visjon er å eliminere utslipp fra båter med ulike Plug & Play- system på opptil 400 hk, designet og testet for de tøffeste forholdene i verden. Responsen fra markedet er massiv, både i Norge og internasjonalt.  Dette stemmer godt overens med Krusers visjon om å skape et bekymringsfritt båtliv for mennesker og miljø, så et samarbeid vil bringe oss nærmere målet om et utslippsfritt båtliv.

– Vi har svært mange henvendelser om utenbordsmotoren, men ser Kruser som en god partner for den første produksjonen. Her vil svært mange kunne få prøve og se våre system i praksis, og det vil være et springbrett for å øke bevisstheten rundt elektrifisering av båter nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder av Evoy AS, Leif Arne Stavøstrand.

Sammen med Evoy ønsker Kruser å kunne levere båter som har større fart enn det som tilbys i dag. De har derfor gått sammen om en forespørsel til båtbyggere om hvilke båter de kan levere til slikt bruk. Leverandørene står fritt til å levere eksisterende båter i sitt program eller designe nye, men båtmodellene skal møte en del spesifikke krav.

Videre sier Leif:

– Vi er svært spent på hvilke løsninger de forskjellige nordiske båtbyggerne kan komme opp med, og ett av hovedpunktene er at dette må være et skrog som er svært energieffektivt. Det vil vise verden at elektrisk drift i båt har livets rett og rede grunnen for en massiv vekst av elektrifiseringen av båtparken i Norge og resten av verden.

Båten er ønsket i 20-25 fot, laget i et materiale som er resirkulerbart og at alle funksjoner i båten er mest mulig intuitivt for medlemmene å betjene, samtidig som de må være robuste og tåle mye bruk. Båten bør ha plass 8 til 10 personer og det må finnes en sitte-/spisegruppe med kalesjemulighet over. Videre er det en liste av kvaliteter som inkluderer sikkerhet, vedlikeholdsbehov, design, smarte løsninger som forenkler bruk, gode oppbevaringsløsninger og utstyrsnivå.

– Vi har tro på at elbåt og båtdeling vil være fremtidens båtliv, sier daglig leder av Kruser AS, Christer Ervik.

– Vi trenger derfor båter som tåler mye bruk og som er tilpasset båtdeling med fin design og de praktiske kvaliteter som dette krever. Vi ønsker derfor å få med oss de rette leverandørene i et felles løft for et miljøvennlig båtliv tilpasset folks travle hverdag, avslutter Ervik.

Bilde for illustrasjon. Krusers båter skal i første runde benytte Evoys nye utenbords elmotor på 150 hk. Foto: Evoy

Kruser og Evoy oppfordrer alle interesserte båtbyggere om å ta kontakt, også om de ikke har mottatt henvendelsen med spesifikasjoner.

Mer informasjon

Kruser.no

Evoy.no

Spørsmål kan rettes til: 

Christer Ervik
Co-founder  og CEO
Tlf: 970 75 259
ce@kruser.no 
Kruser AS 

Leif Arne Stavøstrand 
Founder & CEO 
Tlf: 990 13 032
leif@evoy.no
Evoy AS 

Legg igjen en kommentar