E-post: kontakt@kruser.no

Vi er nå helt utsolgt for medlemskap i 2020. Sikre deg plass i 2021 ved å betale 10% forskudd i vår webshop.

VÅRE MEDLEMSKAP

Vi tilbyr to typer sesongmedlemskap: Standard og Premium. Standard medlemskap gir tilgang til båter med en marsjfart på 5-7 knop, mens Premium medlemskap gir tilgang på båter med en marsjfart på 15-25 knop. Begge typer medlemskap kan, om ønskelig, kjøpes som dagtid-medlemskap til en rabattert pris. I så fall er tidsperioden man kan booke båt begrenset til mellom kl. 07-14:30. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger man kan bruke båt i løpet av sesongen!

Obs: For å kunne tilby premium medlemskap i 2021 er vi avhengig av å få en viss offentlig støtte. Vi regner med at dette går i orden, men om vi mot formodning ikke kan tilby premium medlemskap i 2021, vil alle betalende premium-medlemmer få refundert hele beløpet som er betalt.

Booking

I vår mobil-appvil du til enhver tid se når det er ledige båter, og appen hjelper deg å huske hva du skal gjøre når du skal starte og avslutte tur. Appen er kun tilgjengelig for våre medlemmer.

Det er ingen begrensinger på hvor mange ganger du kan bruke båten – den eneste begrensningen er at du kun kan ha én aktiv forhåndsbooking av gangen. En forhåndsbooking regnes for en booking som er mer enn to dager fremover i tid. I tillegg til forhåndsbookingen, kan sesongmedlemmer ubegrenset booke ledige båter samme dag, og de neste 2 dagene fremover i tid (impulsbooking). Det er også mulig å kjøpe ekstra forhåndsbooking til medlemskapet, slik at man får mulighet til å gjøre to forhåndsbookinger samtidig. 

Båtfører

Det er medlemmet og ektefelle/samboer som kan være fører av båtene. Ektefelle/samboer kan i tillegg registreres som båtfører, men må i likhet med medlemmet ha gjennomgått "onboarding" for å ha tillatelse til å føre båten. Dette er et lite kurs i grunnleggende sikkerhet og hvordan operere båtene, gitt av oss i forkant av deres første båttur med Kruser.

Fra og med 2021-sesongen vil vi ha som en forutsetning at alle båtførere har gjennomgått båtførerprøven. Dette er for å for å forsikre oss om at alle medlemmer er trygge og komfortable når de er på Kruser-tur. Båtførerprøven er forholdsvis enkel å gjennomføre, og kan blant annet gjøres som nettkurs i løpet av kun én dag. Vi arbeider med å få på plass en samarbeidsavtale, slik at våre medlemmer kan ta prøven ekstra enkelt og billig via en kursholder. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette på et senere tidspunkt.  

Slik fungerer Booking-appen:

Onboarding før første tur

Før du får ta i bruk båtene i Krusers båtpool gjennomfører vi opplæring i bruk av våre båter. Du får også nyttige råd og tips om hvordan du legger til, ankrer opp og hva man gjør i ulike situasjoner som kan oppstå. 

Er du usikker på egne ferdigheter er vi behjelpelige med ekstra lang onboarding. Har du aldri vært på sjøen alene før, setter vi av ekstra tid og hjelper deg i gang slik at du blir en tryggere båtfører.

OVERSIKT – MEDLEMSKAP

Sesongmedlemskap – Standard

PRIS: 26.400 kr.
ONBOARDING: Inkludert
FORHÅNDSBOOKING: Én, til enhver tid (kjøp av ekstra forhåndsbooking: 8.500 kr.)
IMPULSBOOKING: Samme dag, og neste 2 dager

Sesongmedlemskap – Premium

PRIS: 45.600 kr.
ONBOARDING: Inkludert
FORHÅNDSBOOKING: Én, til enhver tid (kjøp av ekstra forhåndsbooking: 14.500 kr.)
IMPULSBOOKING: Samme dag, og neste 2 dager

Sesongmedlemskap, dagtid – Standard

PRIS: 15.600 kr.
ONBOARDING: Inkludert
FORHÅNDSBOOKING: Én, til enhver tid (kjøp av ekstra forhåndsbooking: 8.500 kr.)
IMPULSBOOKING: Samme dag, og neste 2 dager

BEGRENSNING: Båt kan kun bookes i tidsrommet kl. 07-14:30

Sesongmedlemskap, dagtid – Premium

PRIS: 27.600 kr.
ONBOARDING: Inkludert
FORHÅNDSBOOKING: Én, til enhver tid (kjøp av ekstra forhåndsbooking: 14.500 kr.)
IMPULSBOOKING: Samme dag, og neste 2 dager

BEGRENSNING: Båt kan kun bookes i tidsrommet kl. 07-14:30

Vi trenger ditt telefonnummer slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi trenger din e-postadresse slik at vi kan sende deg informasjon.

Se vår personvernerklæring her

Eksempel på kostnader per sesong

Ulike båter krever forskjellige former for forsikring, vedlikehold, vinteropplag osv. Her er et anslag på hva en normal båt kan koste deg løpet av én sesong:

Eie egen båtBåtpool
Innkjøp~ 500.000 kr25.000 kr
Årlig reduksjon av båtens verdi50.000 krInkludert
Båtplass per sesong (inkl. båtplassutstyr m.m.)15.000 krInkludert
Vinteropplag inkl. service (konservering, bunnstoff m.m.)20.000 krInkludert
Vask, polering, bunnstoff av båt, inn- og utsetting:5.000 krInkludert
Diverse arbeidsoppgaver (båthavn, tilsyn m båt m.m.)5.000 krInkludert
Forsikring (+Spotguard abonnement)10.000 krInkludert
Egen innsats, henting/levering, ordne forsikring, m.m.10.000 krInkludert
Vedlikehold, småreparasjoner etc., som ikke dekkes av forsikringen10.000 krInkludert

Totale årlige kostnader

125.000 kr

25.000 kr

Denne artikkelen fra DNB gir en mer omfattende oversikt over ansvarsområder som privat båthold innebærer, samt hva det vil koste deg.

Med "båtkalkulatoren" på smartepenger.no kan du regne deg frem til et mer nøyaktig estimat for akkurat hva dine båtutgifter ville blitt, basert på en rekke valgbare faktorer.

Vi trenger ditt telefonnummer slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi trenger din e-postadresse slik at vi kan sende deg informasjon.

Se vår personvernerklæring her

kruser-logo-white-version