Kjøps- og medlemsvilkår

 • Som medlem har du gratis assistanse fra Redningsselskapet

 • Du som medlem kan kjøre båten. Én ekstra båtfører kan du registrere i Kruserappen

 • Kruser sørger for båtplasser, polering, service, forsikring og oppsyn med båtene m.m.

 • Effektiv og brukervennlig reservasjonssystem

 • Båten er utstyrt med vester (for voksne og barn), dregg og fortøyningstau, båtshake, førstehjelpsutstyr og GPS.

 • Bruk av vest i våre båter er påbudt da de er under 8 meter

 1. Krusers produkter er medlemskap med og uten bindingstid.
 2. Med mindre annet er spesifisert løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Som medlem har du rett til å reservere båt via Krusers bookingapp og benytte båtene i valgt medlemskapstype. 
 3. Båtene vil normalt kunne reserveres i perioden 1. mai til 30. september, med mindre annet er spesifisert. 
 4. Medlemskap forutsetter 12 måneders binding. Medlemskapet løper automatisk fra måned 13 med standard medlemsvilkår og fornyelse av løpende medlemstype, med mindre det sies opp. Medlemskapet må sies opp senest en måned før tiden for fornyelse. Medlemmet vil ha tilgang til tjenesten i oppsigelsestiden. (En måned før tiden for fornyelse vil i de fleste tilfeller være september. Ved månedlig betaling vil det være 12. måned fra bestillingsmåned).
 5. Kruser har 25-års aldersgrense for å tegne abonnement og for å føre båten. Båtfører skal kunne dokumentere gyldig båtførerprøve. Oppdager vi at du er under 25 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalte beløp vil ikke bli refundert.
 6. Det er ikke tillatt med kjæledyr ombord. Det gjøres unntak ved allergivennlige og røytefrie hunder. Dersom det forekommer skade på materialer i båten grunnet tenner, klør, urin, avføring o.l. vil medlemmet faktureres for reperasjoner og erstatninger.
 7. Forbehold om feil i priser og bestillingsløsning gjelder for alle kjøp.
 1. Du kan reservere båt hos Kruser når innbetaling på medlemskapet er registrert og du har gjennomført digital «onboarding» i regi av Kruser, hvor det gis opplæring i bruken av båten og dens utstyr.
 2. Kruser krever at medlemmet er skikket til å kjøre båt mht sikkerhet og ansvaret man har som båtfører ovenfor andre personer som ferdes på fjorden. Dette vil kontrolleres under onboarding før første tur. Har du ingen erfaring med å føre båt eller ønsker oppfriskning av dine ferdigheter som båtfører, tilbyr Kruser ulike kurs. Kruser kan kreve at medlem gjennomfører slikt kurs dersom vi ikke anser personen som skikket. 
 3. Som medlem hos Kruser er du også med i vårt fordelsprogram. Her vil du motta tilbud og fordeler forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras eller arves av andre. Gå inn i Kruserappen for å se dine fordeler og belønninger. 
 4. Som medlem kan du enkelt bestille mat og opplevelser direkte i Kruserappen.
 1. Som medlem hos Kruser kan du hente ut båt i din primærhavn og alle våre havner i Norge. 
 2. Medlemskapet er personlig. Medlem/ båtfører kan ikke overlate båten til andre privatpersoner uten at dette er skriftlig avtalt med Kruser på forhånd. Unntak fra dette gjelder nødsituasjon. 
 3. Norsk lov og sjøfartsregler skal følges, og som medlem skal du utvise godt sjømannskap. Du må forholde deg til havnereglementet i den havnen båten er og/eller skal fortøyes. Båten skal fortøyes på en forsvarlig måte. 
 4. Båten skal kun benyttes til fritidsferdsel til sjøs, og kan ikke benyttes til noen form for konkurranse, eller kommersiell bruk. Båten skal ikke tas ut av vannet uten godkjenning av Kruser.
 5. Før, under og etter bruk av båten skal instruksjonen/ sjekklisten som står i booking systemet alltid følges.
 1. Feil, skader, mangler, eller mistanke om skader skal umiddelbart rapporteres til Kruser 
  • Dersom man ankommer brygga og båten oppleves som utilstrekkelig rengjort, eller det finnes andre andre skader som ikke er nevnt i mangellapp, skal dette dokumenteres i Kruser bookingapp ved start av båttur.
  • Dersom skader oppstår i løpet av turen, skal skaden dokumenteres i Kruser bookingapp ved avslutting av båttur og dokumenteres elektronisk med foto. Kruser vil fakturere medlemmet for skader som er oppstått i løpet av turen oppad begrenset til forsikrings-egenandelen.
  • Ved motorstans eller andre situasjoner som kan føre til materielle skader som ikke er farlig for personer, skal du som medlem gjøre alle nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere skade og overholde egen tapsbegrensningsplikt. 
  • Ved havari, motorstopp, feil eller skade hvor videre ferdsel ikke er tilrådelig eller kan øke skadeomfanget, skal Kruser kontaktes. 
  • Ved fare for skade på person, båt eller annet grunnet manglende styring eller andre feil ved båten, skal Redningsselskapet eller nødetatene kontaktes umiddelbart. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å avbryte et slep dersom det oppstår en situasjon som må prioriteres høyere, som f.eks. fare for liv og helse.
 2. Som medlem har du fullt ansvar for skader og tap/tyveri i den perioden du bruker båten. Medlem vil måtte betale egenandelen ved skade eller tyveri. Medlem vil også være fullt ut ansvarlig for eventuelle avkortninger av forsikringsutbetaling for skaden på grunn av uaktsomhet eller skjødesløshet. Hvis båten må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet, kan medlemmet risikere å måtte betale opptil NOK 3.500,- per dag båten er ute av drift, dog begrenset til maksimum NOK 30.000,-. For tiden er forsikringsegenandelen ved kollisjonsskade NOK 10.000,-.
  1. Som medlem hos Kruser samtykker du til at Kruser innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Eksempel på slike data er bilde av båtførerbeviset, telefonnummer, e-post, fødselsdato, samt andre opplysninger knyttet direkte til medlemsforholdet.
  2. Som medlem samtykker du til at Kruser kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
  3. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Kruser, og i en periode på 18 måneder etter opphør av avtalen. Lovpålagt informasjon lagres også. For å kunne sende deg tips og tilbud, sletter vi heller ikke din mailadresse og mobiltelefonnummer etter at du har sagt opp ditt medlemskap. Du kan når som helst be om å bli slettet fra disse kommunikasjonslistene. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert disse. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). 
  4. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med for eksempel ved at vi sender deg informasjon fra Kruser, ved betalingsinnkreving og regnskapsbehandling. Du kan lese mer om Krusers behandling av personopplysninger her: Personvernerklæring.
  5. Du kan benytte deg av angreretten innen 14 dager etter innmeldingsdato. Angrerettskjema ligger vedlagt i velkomstmailen, og kan fylles ut og sendes til oss.
  6. Hvis medlem oppgir feil informasjon om persondata, har Kruser rett til å si opp Avtalen, og beholde innbetalt beløp .
 1. Kruser kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, eller inntil 3%. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel per e-post og/eller SMS.
 2. Kruser har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Kruser varsle medlemmene før endringene trer i kraft.
 3. Kruser er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av turmuligheter, på grunn av forhold utenfor Kruser sin kontroll og som Kruser ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).
 4. Kruser gjør sitt ytterste i å tilstrebe høy tilgjengeligheten av båt til alle våre medlemmer, men kan ikke garantere at båtene i valgte abonnement alltid er tilgjengelig for reservasjon på ønsket tidspunkt. Det gis ingen erstatning dersom medlem ikke opplever tilgjengeligheten som tilfredsstillende. 
 5. Kruser er ikke ansvarlig for tap eller skade på båt, personer om bord eller tredjepart. Kruser har ansvar for at båten er forsikret for skade og ansvar utover egenandel
 6. Ved brudd på vilkårene kan man risikere å bli politianmeldt, og det kan påløpe kostnader.

Fikk du ikke svar på det du lurte på kan du kontakte oss på kontakt@kruser.no