Artikkelen er skrevet av Christian Boger, og ble først publisert i vartoslo.no, Tirsdag 07. juli 2020.

Espen Andreas Hasle (KrF) og daglig leder i båtdelingsfirmaet Kruser, Krister Ervik (til h.), mener elbåter er fremtiden på fjorden. Foto: Kruser AS

Ny småbåthavn like ved Hvervenbukta har møtt motstand. Men KrFs Espen Andreas Hasle mener Oslo har en unik mulighet nå. — Vi kan få landets første nullutslippshavn for småbåter, sier bystyrepolitikeren.

I disse dager er det planer ute på offentlig høring for å bygge småbåthavn ved Ljansbruket i nærheten av Hvervenbukta.

Planene er utviklet av bymiljøetaten men har møtt motstand, blant annet fra lokale MDG-politikere i bydel Søndre Nordstrand. Motstanderne mener ny småbåthavn vil føre til økt støyforurensning og båttrafikk ved den populære badeplassen.

LES OGSÅ: Kruser sitt første medlemstreff

Elbåter løser støyproblemene

Nå mener gruppeleder for Kristelig Folkeparti i bystyret, Espen Andreas Hasle, at kommunen bør ta grep for å løse misnøyen blant lokalbefolkningen. Grepet han foreslår er å gjøre den planlagte småbåthavna til landets første for elektriske småbåter.

– Her har kommunen en kjempemulighet til å få på plass en utslippsfri havn. Samtidig kan man ved en slik løsning også komme lokalbefolkningens bekymringer i forhold til støyforurensning i møte, mener Hasle.

– I tillegg får du også mange sårt tiltrengte båtplasser. Slik blir dette en vinn-vinn-situasjon om en går inn for å bygge en småbåthavn kun for elbåter, sier KrF-politikeren.

Hasle har nå levert et privat forslag til behandling av bystyret. Saken kommer trolig opp til behandling iløpet av høsten.

LES OGSÅ: Båtplass på Aker Brygge

En utvikling på gang

– I dag er det lite elbåter på sjøen, men ting endrer seg fort. I løpet av noen få år tror jeg vi kan, akkurat som vi har sett på landeveien, se en stor økning i utslippsfrie båter.

– Jo bedre og billigere de blir, jo flere tror jeg vi kommer til å se ute på bøljan den blå, sier Espen Andreas Hasle.

El-båter er foreløpig et sjeldent syn på Oslofjorden, men nå kan du leie en på Aker brygge. Foto: RAND

LES OGSÅ: Båtplass ved Oksenøya Marina

– Åpner for båtdeling

Hasle har også merket seg at de lokale MDG-politikerne mener en småbåthavn bare vil bli for «fiffen». Det mener KrF-politikeren er for unyansert.

– Vi ser at stadig flere er med i forskjellige bildelingsprogram, og dette begynner så smått også å bli et tilbud til båtfolket. Når en ser hvor mange båter som brukes lite i løpet av en sesong, vil slike delingstilbud, om de blir utviklet, kunne gitt mange flere muligheten til å oppleve båtlivets gleder, påpeker Espen Andreas Hasle.

Oslofirmaet Kruser AS startet opp en båtdelings-pool med elektriske båter på Aker brygge og Oksenøya marina i Bærum. Denne ordningen har kommet på plass med økonomisk støtet fra begge kommuner. Dette er første gang noen forsøker noe slikt på verdensbasis.

– For oss var støtten fra klimaetaten, gjennom klima- og energifondet i Oslo kommune, helt avgjørende bidrag til at vi fikk bestilt de første båtene og starte opp båtpoolen , forteller daglig leder i Kruser, Christer Ervik.

I dag tilbyr selskapet sine medlemmer av båter i størrelsen 20 og 23 fot. I framtiden håper de å kunne utvide og utvikle tilbudet videre.

KLIKK HER FOR Å SE ALLE NYHETER