Vi er både glade og stolte over at verdens (?) første elbåtpool blir realisert i år. Nå gleder vi oss til å bevise at elektrisk båt på deling er det aller beste!

 

 

Det er alltid utfordrende å starte noe helt nytt, og koronaen gjorde det ikke lettere. For selv om interessen for å dra på sjøen i sommer nå er rekordstor, så var det mye rundt sesongen som var usikkert akkurat i den fasen da vi skulle hente inn midler og burde bestilt båter.

Takket være kunder, investorer og Oslo og Bærum kommuner – som alle har tro på oss, kom vi i mål «fem på tolv». Bærums kommunes bidrag til ladestruktur på båtplassene i Oksenøya Marina er svært viktig for oss, og støtten fra Klimaetaten gjennom Klima- og energifondet i Oslo kommune var et helt avgjørende bidrag til at du også vil finne oss på Aker Brygge.

Støtter Kruser for å stimulere til elbåter og båtdeling

– Oslo kommune ønsker å stimulere overgang til el-båter og båtdeling, sier direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten.

 

– Gjennom vår ordning med støtte til pilotprosjekter ønsker vi å løfte frem nye løsninger og teknologier som bidrar til å redusere klimagassutslippene i Oslo. Kruser presenterte et godt gjennomarbeidet prosjekt og med en god plan for gjennomføring av prosjektet og en klar strategi for hvordan de skal bidra til overgang fra fossilt til utslippsfrie båter. Det er nettopp slik innovasjon Oslo kommune ønsker å støtte, og derfor gir vi 830 000 kroner til dette prosjektet. Fra Klimaetatens side er vi glade for å kunne innvilge støtte til Kruser, sier direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten, og legger til at andre bedrifter som har gode ideer som gir miljø- eller klimaeffekt, er velkomne til å søke kommunen om støtte.

– Oslo kommune ønsker å stimulere overgang til el-båter og båtdeling. Båtdeling vil gjøre det mulig for enda flere av Oslos befolkning å ta del i båtlivets gleder uten å måtte investere i egen båt og uten at man båndlegger enda mer av en allerede tungt belastet kystlinje i indre Oslofjord, sier Sørensen.

 

 

Et spennende prosjekt

– Et spennende prosjekt, sier Svein Finnanger, kommunalsjef for Tekniske tjenester i Bærum kommune.

 

– Dette er et spennende prosjekt!

Bærum skal være en klimaklok kommune, og både deleordninger og elektrifisering er viktige tiltak hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene. Midlene til pilotprosjektet kommer fra Bærumspakken – som skal bidra til å hjelpe arbeidsliv, næringsliv og frivillighet under koronakrisen, sier kommunalsjef for Tekniske tjenester i Bærum kommune Svein Finnanger.

 

 

 

 

 

Vi er i tillegg svært takknemlige for at også Asker kommune ville bidra, og for at de vil støtte oss når vi etablerer oss der i 2021!

 

Følg oss gjerne på Facebook, LinkedIn og Instagram og nyhetsbrev så vet du alltid hva som skjer med Kruser!