Kjøpsvilkår KRUSER Nettbutikk

1 Betaling

Betalt alt nå: Kunden får faktura på fullt beløp. Kunden er medlem i Kruser så fort betaling er mottatt.

Sikre din plass: Kunden betaler 10% ved avtaleinngåelse. Resten faktureres med forfallsdato 1.februar. Kunden er medlem i Kruser når 100% av beløpet er betalt.

Nedbetaling med Klarna: Kunden har anledning til å kansellere handelen fram til 15.april for den aktuelle sesongen. Kunden er medlem i Kruser fra 16.april.

2 Levering

Kunden kan benytte seg av Krusers båtpool først etter at onboarding er gjennomført og første delbetaling eller hele medlemskapet er betalt.

3 Angrerett

Ved bestilling av medlemskap i Kruser båtpool i Kruser nettbutikk har kunden 14 dagers angrerett. Dersom man angrer får man refundert forskuddsbeløpet innen 14 virkedager etter kjøpet er angret. Betalingsomkostningene refunderes ikke dersom man har betalt med betalingsmåter hvor dette tilkommer (Vipps/Kredittkort).

4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5 Reklamasjon

Ved vesentlige mangler i leveransen som Kruser er forpliktet til å levere kunden i henhold til Kundeavtalen mellom Kunden og Kruser har kunden rett på reklamasjon oppad begrenset til det Kunden har betalt inn eksklusiv betalingsomkostninger.

6 Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.