Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt om du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her nedenfor. Vi hører gjerne fra deg!

Generelt

Krusers konsept er basert på at medlemmene opplever god tilgang på båt. Dette er ofte det aller viktigste for medlemmene, og derfor er det også vår høyeste prioritet.

89% av medlemmene våre har oppgitt i vår kundeundersøkelse at de mener tilgangen på båt er god eller meget god, og 90% av sesongmedlemmene fra 2020 ble med oss videre til 2021 blant annet på grunn av dette.

For å sikre god tilgang for våre medlemmer har vi et begrenset antall medlemmer per antall båt. Dette gjelder både hver hjemhavn og generelt i hele vår elbåtpool. Dette er grunnen til at vi oppfordrer til tidlig kjøp for å sikre seg en plass for kommende sesong.

Vårt bookingsystem er også lagt opp slik at det skal bli en rettferdig tilgang for alle medlemmer. Du har tilgang til én forhåndsbooking av gangen (3 eller flere dager frem i tid) og én impulsbooking av gangen (samme dag eller 1-2 dager frem i tid). Mer om dette i spm om våre bookingregler.

Vi opplever at du på de aller fleste dager vil ha mulighet til ledig booking samme dag, men på ekstra finværsperioder eller spesielt lørdager lønner det seg å booke 2 dager (eller mer) frem i tid. Men vi opplever også knalldager og helgedager med mye ledig kapasitet på kort varsel. Det er også mulig å sette seg på venteliste for kanselleringer dersom dagen/tiden du ønsker skulle være fullbooket.

Kruser begynte sin utvikling og planlegging i 2018 og hadde sin første offisielle sesong på sjøen med kunder sommeren 2020.

Det skjer mye spennende utvikling på båter, havner, medlemskapstyper, app, tilleggstjenester og annet for hver sesong som kommer.

Med Onboarding mener vi at før du får ta i bruk båtene i Krusers båtpool gjennomfører vi opplæring, der vi går igjennom hvordan du bruker båtene våre og booking-appen. Vi går i gjennom alt utstyret i båtene som ditt medlemskap gjelder for, viser hvordan man starter og avslutter båttur, setter båten på lading, tar på havnekalesje med mer. Du får også nyttige råd og tips om hvordan du legger til, ankrer opp, slår knuter og en sikkerhetsgjennomgang som inkluderer hva man gjør i ulike situasjoner som kan oppstå. Vi forutsetter at man er skikket til å føre båt og har båtførerprøven.

Onboardingen gjennomføres ved at båtvert møter deg på bryggen til din første booking.

Dersom du aldri har ført båt før eller ikke føler deg komfortabel med å bruke båten vil vi anbefale et Basiskurs i båtføring. Dette koster 500 kr i timen og inkluderer praktisk opplæring i båttypen du skal bruke. Vi tar deg da med ut på båttur og gjennomgår sammen tillegging og ankring mot land og en grundig gjennomgang i alt av båtens utstyr, booking appen med mer.

Vi har flere ulike båter som har ulik rekkevidde, hastighet, ladetid, størrelse osv.

Du finner informasjonen du søker her.

Vi vil legge inn informasjon om anbefalinger for parkering av sykler og biler for hver havn i vår app. Dette lar seg som regel løse på en god måte. Ta kontakt med oss på support@kruser.no hvis du ikke får gode nok svar i appen eller har nyttig informasjon du mener andre også burde få.

Medlemskap

Komfort:

 • Komfort Sesong: 29.670 kr
 • Komfort Hverdag: 23.736 kr
 • Komfort Dagtid: 17.802 kr

Komfort+:

 • Komfort+ Sesong: 36.330 kr
 • Komfort+ Hverdag: 29.064 kr
 • Komfort+ Dagtid: 21.798 kr

Premium:

 • Premium Sesong: 54.790 kr
 • Premium Hverdag: 43.832 kr
 • Premium Dagtid: 32.874 kr

Premium X:

 • Premium X Sesong: 139.700 kr
 • Premium X Hverdag: 111.760 kr
 • Premium X Dagtid: 83.820 kr

Vi har 4 ulike typer medlemskap; Komfort, Komfort+, Premium og Premium X. Med alle medlemskap kan du velge mellom tre ulike tilgangsnivåer:

 1. Sesong: Tilgang 07:00-23:00 aller dager i sesongen 1. mai til 30. september
 2. Hverdag: Tilgang 07:00-23:00 aller hverdager i sesongen 1. mai til 30. september (ikke helligdager)
 3. Dagtid: Tilgang 07:00-14:30 alle hverdager i sesongen 1. mai til 30. september (ikke helligdager)
 • Med Premium X får du tilgang til vår eksklusive X Shore. Du kan også benytte alle andre båter i elbåtpoolen.
 • Med Premium får du tilgang til Hydrolift E-22. Du kan også benytte båtmodellene tilknyttet Komfort+ og Komfort.
 • Med Komfort+ får du tilgang til en helt nydesignet elektrisk båt med god rekkevidde og toppfart på rundt 14 knop. Du kan også benytte deg av båtmodellene tilknyttet Komfort.
 • Med Komfort får du tilgang til Green Waves 601 og Rand Mana 23

Les mer om dette under våre medlemskap.

 • Alle medlemmer og båtførere må være over 25 år
 • Du må ha båtførerbeviset (uavhengig av alder)
 • Eventuell ekstra båtfører må bo i samme husstand som primærmedlemmet, være over 25 år og ha båtførerbevis
 • Om du har lite eller ingen praktisk erfaring med båt anbefaler vi at du gjennomfører vårt Basiskurs i båtføring (500 kr i timen). Kurset tilpasses den enkeltes behov og varer som regel i 1-2 timer.
 • Hele medlemsprisen må være innebetalt før du får tilgang til å booke båt

Utdrag fra Lovdata:

13. Anerkjennelse av utenlandske båtførerbevis
Båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.

Internasjonalt båtførersertifikat («International Certificate for Operators of Pleasure Craft») utstedt i henhold til resolusjon 16. oktober 1998 nr. 40 fra de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport skal omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge.

Utenlandsk båtførerbevis som ikke faller inn under første og annet ledd, er gyldig dersom det i det vesentligste tilfredsstiller kravene til det norske båtførerbeviset og er utstedt på et skandinavisk språk eller engelsk.

Nei – Per i dag er det av allergihensyn ikke tillatt med hund eller andre husdyr i båtene.

Hvis dette er utslagsgivende for deg, så send oss en e-post på support@kruser.no. Om det er mange som ønsker husdyr i båtene vil vi jobbe med muligheten for egne båter hvor dyr er tillatt.

Kruser tar seg av båtene og sørger for at de er presentable og klare til bruk.

Det forventes at medlemmet ikke legger igjen rot eller søppel, og at eventuell søl/gris (som oftest mat/drikke eller solkrem) vaskes opp av medlemmet. Vask utover dette tar Kruser seg av etter båtturen før neste medlem kommer.

Dersom båten er brukt til fisking må man være påpasselig med å ta med en plastkasse eller annet slik at fiskeblod og sluker ikke tilgriser eller skader båten.

Dersom medlem legger igjen betraktelig søl og gris slik at det er nødvendig med ekstra utvask etter en tur vil medlemmet bli fakturert for dette etter medgått tid, normalt 500 kr.

Du skal alltid ringe redningsselskapet og nødetatene dersom det er alvorlig fare for liv og helse.  Ved alle andre behov for hjelp kan du ringe Kruser om det haster å få svar eller sende oss en melding i appen om det ikke haster.

Når du er på tur vil du i appen få opp telefonnumre og muligheten til å sende oss melding. Når man avslutter turen i appen vil man krysse av for at båten ikke er skadet, eller at den har en skade. Om du melder en skade beskriver du skaden og laster opp et bilde slik at vi raskt kan utbedre og iverksette tiltak. Dersom båten er i en slik forfatning at den ikke kan brukes videre krysser du av for dette i appen.

Kunden er gjennom kundeavtalen ansvarlig for å melde inn alle skader og hendelser så fort som mulig. Forsikrings-egenandelen hos Kruser er for tiden 10 000 kr. Hvis båten må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet kan medlemmet måtte betale opptil 3500 kr per dag båten ikke kan benyttes, oppad begrenset til maksimum 10 000 kr.

I 2020 og 2021 var gjennomsnittsbruken på 15 turer per medlem.

Kun 25% av båteiere i Norge bruker båten sin mer enn 15 ganger i året. De fleste bruker den kun 7-10 ganger i året*. Dette viser at Kruser er et tilbud som gjør det enklere og mer tilgjengelig å komme seg på sjøen.

*Båtlivsundersøkelsen 2018

Onboarding og oppfølging

 • Vi møter deg på bryggen før din første båttur for å vise deg båten, appen og svare på eventuelle spørsmål. Utover dette får du tak i oss på mail/chat eller telefon om det skulle oppstå situasjoner eller spørsmål. Vi tar oss også av det praktiske arbeidet med båten, så du bare kan møte opp til en klargjort båt og nyte livet på sjøen.

Basiskurs i båtføring

 • For de som har lite eller ingen praktisk erfaring med båt tilbyr vi Basiskurs i båtføring til 500 kr i timen. Kurset tilpasses den enkeltes behov og varer som regel i 1-2 timer.

Leie av ekstra vester

 • Om du har behov for mer enn de 4 voksenvestene og 4 barnevestene som ligger i båten kan du leie ekstra vester av oss for 100 kr per vest.

Matbestilling gjennom app

 • Kommer! Det vil i 2022 være mulig å bestille mat fra nærliggende restauranter vi har samarbeid med slik at du enkelt kan få med deg et godt måltid på tur.

20% PÅ TAKE AWAY FRA ASIA AKER BRYGGE*

15% PÅ VITO’S RESTAURANT I VOLLEN BÅDE PÅ TAKE AWAY OG I RESTAURANTEN*

10% PÅ NEONGRUT AKER BRYGGE*

10% PÅ SEEDS CAFE FORNEBU*

15% RABATT I REDNINGSSELSKAPETS NETTBUTIKK

25% PÅ AKTIVITETER HOS OSLOFJORDSPA

25% PÅ AKTIVITETER HOS MAD GOATS

DIGITALT BÅTFØRERKURS FRA REDNINGSSELSKAPET FOR 499 KR (NORMALPRIS 995 KR)**

* Gjelder ikke alkoholholdige varer. Tilbudene gjelder kun når du skal på båttur. Du må dermed vise at du har en booking i Kruser-appen ved bestilling. 

** Send mail om du er medlem og ønsker rabattert båtførerkurs

Booking

Booking gjøres gjennom bookingapp. All booking følger førstemann-til-mølla prinsippet.

Alle medlemmer har tilgang til impulsbookinger og forhåndsbookinger. Dvs. at du kan legge inn én booking samme dag eller 1-2 dager frem i tid. Det er ikke mulig å booke flere båter på samme tid. Ønsker du å legge inn en booking om 2 dager må du vente til klokken er blitt 09:00 (Eksempelvis: I dag er det mandag og du ønsker å booke båt på onsdag. Du må da vente til klokken er blitt 09:00 i dag før du kan legge inn onsdagsbookingen).

Med forhåndsbookingen din kan du legge inn én booking 3 eller flere dager frem i tid. Det er ingen begrensing på hvor lang tid frem i sesongen bookingen er. Forhåndsbookingen omgjøres automatisk til en impulsbooking når det kun er 2 dager igjen til båtturen. Du får da tilgang til en ny forhåndsbooking.

Du kan også kjøpe en ekstra booking, slik at det er mulig for deg å ha 2 impulsbookinger og 2 forhåndsbookinger på samme tid.

Ja – Det er mulig å beholde båten over én natt.

Det finnes tre ulike måter dette gjøre dette på:

1. Kjøp forhåndsbooking. Dette gjør at du alltid har 2 impulsbookinger og 2 forhåndsbookinger til enhver tid. Du kan da booke båten frem til 23:00 og fra 07:00 til tidspunktet du ønsker å levere påfølgende dag. Forhåndsbooking gjør også at du kan langtidsplanlegge overnattingsturer med båten.

2. Bestill overnatting. Mot et overnattingstillegg på 400 kr kan du beholde båten frem til 09:30 morgenen etter. Dette er kun mulig dersom båten ikke allerede er booket neste morgen av et annet medlem. For å gjøre dette må du booke båten frem til 23:00 og vil da få opp et alternativ om overnatting.

3. Book overnattingen når det er 2 dager til kvelden du ønsker å overnatte og 3 dager til påfølgende dag. På den måten får du benyttet én impulsbooking og én forhåndsbooking til overnattingsturen. Eksempelvis dersom du ønsker å overnatte på en torsdag må du legge inn begge bookinger etter kl 09:00 på tirsdag.

Båten må leveres tilbake samme sted som den ble hentet ut. Du har selv ansvar for batteri og lading.

Husk at det er svært viktig at båten fortøyes forsvarlig over natten, som medlem er du ansvarlig for at båten er fortøyd godt nok, og du må ta hensyn til vær og bølge-meldingen.

Dersom du booker båten frem til kl. 23:00 uten å bestille overnatting eller booke båten fra 07:00 påfølgende dag kan det være at den må leveres tidlig for å rekke å klargjøres og lades opp til et annen tur. (Eksempelvis hvis den er booket allerede 07:00 av neste medlem er du nødt til å levere før 04:30 – det anbefales altså at du selv booker morningen etter for å slippe slike situasjoner.)

Det er viktig for oss at medlemmene hjelper til med å utnytte båtene best mulig gjennom å bli flink til å booke det man trenger og på den måten gi muligheten til flere på de fineste dagene. Vår erfaring er at medlemmene etter hvert blir flinke til dette når de ser at båtturene sjelden varer mer enn 4-6 timer, selv på de flotteste sommerdagene. Dette gjør at det nesten alltid er rom for 2 turer, og av og til 3 på samme dag, da båtene lades ganske raskt opp.

Det er pr i dag ingen begrensninger når det gjelder kansellering og flytting av turer. Du kan kansellere turen helt frem til starttidspunktet, da dette er noe medlemmene har etterspurt. Vi vet at medlemmene ofte booker lengre turer enn de skal og vi forstår at man ønsker en viss fleksibilitet. Imidlertid går det ut over andre medlemmer om man stadig booker mer enn man bruker, f.eks. man booker hele dagen og kvelden og leverer båten midt i bookingen. Dette er noe vi er opptatt av og vi belønner derfor medlemmer som booker samme tid som faktisk bruk, og som leverer og henter ut båten slik de skal.

Vi har også noen tiltak som hjelper på dette:

 • Medlemmene kan forlenge eller forkorte turen når man er på tur hvis planene endrer seg, slik at dersom ingen andre ønsker tur etterpå forlenger man fritt turen og man vet at båten uansett ville vært ledig.
 • Medlemmene blir varslet dersom man har en båttur som direkte etterfølger et annet medlem og man får beskjed om båtturen kan starte mer enn en time før booket. Her vil vil ta inn batteristatus slik at medlemmet som venter på tur selv

All booking følger førstemann-til-mølla prinsippet. Booking er begrenset til 1 av hver type booking av gangen (eller 2 om man kjøper en ekstra).

Impulsbooking

Du kan booke båt samme dag eller 1-2 dager frem i tid. Ny dag åpnes opp for impulsbooking kl 09:00 hver dag.

Forhåndsbooking

Du kan booke båt 3 dager eller mer frem i tid. Når det kun er 2 dager igjen til bookingen vil den automatisk omgjøres til en impulsbooking. Man får da frigjort en ny forhåndsbooking.

Dine bookinger vil ligge i listen over bookinger som ses på Hjem-skjermen og i Mine Bookinger. Når man velger forhåndsbooking i appen vil man se om man har ledig forhåndsbooking eller ikke.

App og tekniske spørsmål

Appen vår er en såkalt PWA: progressive web app. Dette betyr at den ikke finnes i app store eller google play, det er rett og slett en webside som er optimalisert for mobil og oppfører seg omtrent som en app. Appen er bygget for mobiltelefon da dette er mest hensiktsmessig. Vi ønsker uansett at du som kunde har med mobilen på tur, av sikkerhetsmessige årsaker.

Når du blir medlem hos oss får du en velkomstmail med info om tilgang til appen. Her finner du alt du trenger av informasjon og du bruker appen til å booke båt og bruke båt.

medlemskap-siden vår kan du se en video som viser hvordan du booker båt med vår app.

PS! Det lønner seg å bruke Safari som søkemotor for å lage snarvei til appen på hjem-skjerm.

Dette er en kjent bug på iPhone som kan forekomme en sjelden gang. Inntil den blir fikset kan du logge ut og inn uten å få opp appen ved å gå til lenken https://booking.kruser.no/auth/logout

Om dette ikke hjelper må du tømme cache. Dette gjør du på System Settings – Safari – Tøm logg og nettleserdata (Clear History and Website Data). (Obs – all nettleserhistorikk vil bli tømt).

Dersom du opplever bug-en vil vi gjerne få beskjed fra deg, da vi samler inn data om hvor den oppstår.

Du kan søke opp appen ved å swipe ned og søke på Kruser. Hvis du har slettet snarveien så går du til https://booking.kruser.no for å logge inn og du får da opp et spørsmål om du vil lage en ny snarvei. På iPhone kan du også opprette snarvei på nytt fra «Min Profil» siden.

Ta kontakt med support@kruser.no hvis du ikke får til dette.

Båter og havner

Kruser har i 2021 båter i følgende havner:

 • Aker Brygge
 • Sjølyst
 • Oksenøya
 • Vollen
 • Leangbukta

I 2022 vil vi fortsatt ha båter i samme havner, men også flere havner i Oslo, Bærum og Asker. Vi vil også ha båter i Moss og Bergen. På planen for 2022 er også Tønsberg, Sandefjord og Hamar. Oppdateringer kommer rundt nyttår 2021 til 2022.

Som medlem kan du hente ut båt fra alle våre havner i ett og samme medlemskap.

Vi ønsker å være tilstede i alle havner hvor det er ønsket. Vi etablerer oss der det er tilstrekkelig interesse. Vi kan også etablere oss på lovende steder dersom vi finner en mulighet for finansiering av båter og organisering av ettersyn på en måte som gjør driften forsvarlig økonomisk og praktisk.

Prioritert rekkefølge på havner settes etter der det er mest interesse. Derfor er det viktig at du melder fra til oss, og oppfordrer flere i ditt nærområde til å gjøre det samme for at vi skal prioritere deres lokasjon. Du kan melde fra om interesse her.

Vi har også gode ordninger for bedrifter og private som ønsker å finansiere båter som kan inngå i Kruser båtpool. Ta kontakt med oss!

I 2021 tilbyr Kruser Green Waves 601 og Rand Mana 23 (Komfort).

Fra 2022 vil vi i tillegg tilby Hydrolift E-22 (Premium) og er i forhandlinger med et par andre båtmodeller. Mer info om dette vil komme rundt nyttår 2021 til 2022.

Mer info om våre båter finner du her.

Rekkevidden varierer fra båtmodell til båtmodell og er avhengig av mange faktorer. Vi har samlet informasjon om rekkevidden på båtene våre på «Båter«.

Generelt vil vi si at rekkevidden er sterkt avhengig av farten man holder. I indre Oslofjord og andre havnområder er det ofte store områder med fartsgrense på 5 knop. Med en slik hastighet kan man fint være på sjøen hele dagen.

Batteriteknologi utvikler seg fort og vi prøver å finne et kompromiss mellom pris og rekkevidde som gjør at vi kan tilby god rekkevidde selv om batteriprisene i dag er relativt høye. Vi er opptatt av at du som kunde skal få riktig og god informasjon om rekkevidden slik at du kan føle deg trygg for rekkeviddeangst når du er på tur. Vi vil jobbe med beregninger og varslinger som gir deg varsel om at du bør snu eller hvor du eventuelt kan lade opp båten på veien.

Båtene lades på båtplassen hvor de ligger. Medlemmene må selv koble fra strøm når de starter turen og sette båten på lading, noe som er en enkel oppgave. Det er tillatt å ta med seg ladekabelen på tur for å lade opp underveis.

Vi vil komme med informasjon i appen om hvor man kan lade opp underveis, da enkelte gjestehavner tillater dette. Samtidig vil en fulladet båt som regel gi nok strøm til en full dagstur.

Båtene er utstyrt med alt utstyret og sikkerhetsutstyr man vil trenge til båttur. Dette inkluderer dregg, brannslokningsapparat, vester til 4 voksne og 4 barn, lanterner, kjøleskap, musikkanlegg, fortøyningstau, båtshake og navigasjonssystem.

Vester og annet utstyr skal aldri flyttes fra en båt til en annen da, da vi er avhengig av at alle medlemmene alltid skal finne nok vester eller nødvendig utstyr i båten.

Om du trenger mer enn de inkluderte vestene (2x 5-15, 2x 15-30 og 4 voksenvester) til din båttur kan du bestille dette i appen for 100 kr i leiepris per vest.

Gjennom hele året har vår flåtesjef Sverre ansvar for drift av båtene. Han tar seg derfor av alt praktisk arbeid med båtene utenfor sesong. I sesongen får han i tillegg hjelp av en rekke dyktige båtverter.

Teamet tar seg av klargjøring av båt mellom hver tur, og sørger for at båtene er i tipp topp stand og der de skal være til rett tid. De tilbringer mye tid på bryggen og det er derfor lett å møte på disse, slå av en prat og stille spørsmål.

Du kan se hele teamet her.

Jeg fant ikke svar på det jeg lurte på. Kontakt meg:

Eller send oss en mail med dine spørsmål: