E-post: kontakt@kruser.no

Innlegg merket ‘Bergen’

Helene Frihammer intervjuer Kruser

Helene Frihammer intervjuer oss kort rundt hvordan Kruser-konseptet fungerer, og hvordan vi mener elektrisk båtdeling er med på å bidra til et grønnere og mer ressurs-besparende båtliv!

Les mer